Portfolio > 2016-2017

Chronostalgia

Photo courtesy of Pete Duvall
Photo courtesy of Pete Duvall
Clock case, acrylic, transfer, plexi, feathers, synthetic hair, escargot shells, deer bones, rubber, LEDs
74 1/2" x 26" x 11"
2016