Portfolio > Sculpture

Chronostalgia

Chronostalgia
Chronostalgia
Found object, acrylic, transfer, plexiglas, velvet, feathers, synthetic hair, escargot shells, deer bones, rubber, LEDs
74 1/2" x 26" x 11"
2016

Photo Courtesy of Pete Duvall