Portfolio > 2014 - 2015

Snow White (miniature)
Snow White (miniature)
Vintage dollhouse drawer, microscope lens, acrylic, trim, inkjet prints, mirror
2 3/8" x 1 1/2" x 5/8"
2014

SOLD