Portfolio > 2016-2017

Pareidolia

Gesso Transfer on Panel, Cotton Sheet, Nails
8" x 8" each
2016